2010 Formula One Testing Abu Dhabi. 19 november 2010. Kamui Kobayashi, Sauber ©Pirelli