2010 Formula One Testing Abu Dhabi. 20 november 2010. Kamui Kobayashi, Sauber  Pirelli